Interreligieus Platform

Het Platform wil de inwoners van Sittard, Geleen en omstreken met hun  verschillende religieuze, kerkelijke, culturele en sociale  achtergrond met elkaar in contact brengen door het organiseren van gezamenlijke activiteiten, deelname aan elkaars religieuze feestdagen, met elkaar samen eten, het organiseren van gesprekken, lezingen en andere  activiteiten. Het doel is het krijgen van respect en waardering voor elkaar.
       Elk mens verlangt naar zijn medemens
       die hem in zijn bestaansrecht bevestigt                                                                                           Martin Buber

Armoede in  2022

We nodigen u van harte uit voor de dialoogavond over armoede op dinsdag 8 november 2022, om 19.30 uur

In oktober is de Wereld Armoede Dag, de werelddag van verzet tegen extreme armoede. Niet zonder reden, want zelfs in Nederland leven ca. 1 miljoen mensen in armoede. Wij willen daar graag met jou over in gesprek gaan op de avond van de dialoog. Waar droom je van? Wat heb je nodig om goed te leven? Is er meer dan geld? Wat kun je doen? Waar kun je beginnen? Deze en andere vragen gaan we aan dialoogtafels met elkaar bespreken. Voor wie is deze avond? Voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema en hierover een open gesprek met de ander aan wil gaan.

Al sinds 2004 hebben wij in Sittard-Geleen een Interreligieus Platform. Wij zijn daarmee de enige gemeente in Nederland waar al zo lang onafgebroken een dialoog is tussen diverse geloofsgemeenschappen. Daar kunnen we trots op zijn. Het doel is om mensen met uiteenlopende achtergronden met elkaar in contact te brengen middels diverse activiteiten. We willen in de samenleving verbindend bezig zijn en wederzijds respect en begrip bevorderen. Daarom hebben we ook de samenwerking gezocht met het Provinciaal Platform voor Diversiteit (www.ppdlimburg.nl), het Leger des Heils (www.legerdesheils.nl) en Stichting Tijdig (www.stichtingtijdig.nl). (Zie onze website: https://interreligieusplatform.nl/ en onze

Facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/388702024633291 .

Datum:                dinsdag 8 november 2022, om 19.30 uur
Plaats:                  MFC Sanderbout/Onger de 2 tores
Bremstraat 7, 6134 TZ Sittard

Graag nodigen wij u uit voor deze avond. Meld je aan bij info@ppdlimburg.nl

Met vriendelijke groeten,

Interreligieus Platform Sittard-Geleen, Provinciaal Platform voor Diversiteit, Leger des Heils en Stichting Tijdig.

Interreligieus Platform,
Maria Simons, voorzitter

Provinciaal Platform voor Diversiteit,
Bouchaib Saadane, voorzitter

Stichting Meer Kleur en Kwaliteit,
Bahia Fatara, voorzitter

Informatie bij Gerdien Zwartkruis:
E-mail: secretaris@interreligieusplatform.nl 
Tel: 06-45295758