Interreligieus Platform

Het Platform wil de inwoners van Sittard, Geleen en omstreken met hun  verschillende religieuze, kerkelijke, culturele en sociale  achtergrond met elkaar in contact brengen door het organiseren van gezamenlijke activiteiten, deelname aan elkaars religieuze feestdagen, met elkaar samen eten, het organiseren van gesprekken, lezingen en andere  activiteiten. Het doel is het krijgen van respect en waardering voor elkaar.

Beste vrienden van het Platform en allen die met het Platform verbonden zijn,

De Ramadan loopt binnenkort ten einde. Door het Coronavirus verliep de Ramadan dit jaar geheel anders. De Iftarmaaltijden konden niet plaatsvinden. Ook de Iftarmaaltijd waarvoor de leden van het Platform altijd worden uitgenodigd, kon helaas niet doorgaan.

Het einde van de Ramadan wordt gevierd met het Suikerfeest op 24 mei. Wij wensen allen die dit feest gaan vieren “Eid Mubarak”, een vrolijk en gezegend Suikerfeest.

De Christelijke kerken vieren op 31 mei en 1 juni hun Pinksterfeest, helaas vanwege de beperkingen, dit jaar zonder kerkdiensten.

We wensen allen die zich met Platform verbonden weten mooie pinksterdagen toe.  En daarbovenop een goede gezondheid!  We hopen jullie zodra het mogelijk is weer te ontmoeten bij onze bijeenkomsten.

Graag laten we onze wensen vergezeld gaan van een tekst die toegeschreven is aan Augustinus.

Fluister het mij in, heilige Geest: 

ik zal het goede doen.
Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.

Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken. 

Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden. 

Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.  

Het bestuur van het Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born

Verdere informatie: Gerdien Zwartkruis, secretaris
secretaris@interreligieusplatform.nl