Interreligieus Platform

Het Platform wil de inwoners van Sittard, Geleen en omstreken met hun  verschillende religieuze, kerkelijke, culturele en sociale  achtergrond met elkaar in contact brengen door het organiseren van gezamenlijke activiteiten, deelname aan elkaars religieuze feestdagen, met elkaar samen eten, het organiseren van gesprekken, lezingen en andere  activiteiten. Het doel is het krijgen van respect en waardering voor elkaar.
       Elk mens verlangt naar zijn medemens
       die hem in zijn bestaansrecht bevestigt                                                                                           Martin Buber

BIJEENKOMST MET POLITIEKE PARTIJEN

Op dinsdag 22 februari 2022 organiseerde het Interreligieus Platform in samenwerking met het Provinciaal Platform voor Diversiteit en de Stichting Meer Kleur en Kwaliteit een avond waar de politieke partijen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraad zich konden presenteren.  Het verslag van deze avond vindt u hier.

Interreligieus Platform,
Maria Simons, voorzitter

Provinciaal Platform voor Diversiteit,
Bouchaib Saadane, voorzitter

Stichting Meer Kleur en Kwaliteit,
Bahia Fatara, voorzitter

Informatie bij Gerdien Zwartkruis:
E-mail: secretaris@interreligieusplatform.nl 
Tel: 06-45295758