Staat van Baten en Lasten 2017

Totaal in kas 31-12-2016 (Euro’s)                                                      € 1.170,62

Inkomsten 2017:

30-1 Rabobank                                      100,00

22-3 Subsidie PKN                                   75,00

17-11 Subsidie St. Dag van de Dialoog    50,00

Totaal inkomsten:                                                    225,00

Uitgaven 2017:

Kosten betalingsverkeer:                       190,35

1-1                                                            13,80

1-2                                                             16,05

1-3                                                              24,60

1-4                                                                7,50

1-5                                                               16,05

1-6                                                               16,21

1-7                                                                15,89

1-8                                                                 16,05

1-9                                                                 16,05

1-10                                                               16,05

1-11                                                               16,05

1-12                                                               16,05

20-3 boek afscheid Peter                               19,99

23-3 bloemen                                                  22,50

4-4 bloemen                                                    19,75

18-5 bloemen                                                  13,00

19-6 kosten lezing Helene Etminan               150,00

16-9 geldautomaat                                           30,00

8-12 vereniging Al Wasatia                             100,00

Totaal uitgaven:                                             545,59

                                                                       -320,59

Saldo per 31-12-2017                                                   € 850,03

Saldo zakelijke rekening NL55RABO0151874972 per 31-12-2017                                                     850,03

Voor akkoord, 18 april 2018

Kascommissie