Bijeenkomst met Partners in Welzijn 18 april 2018

Bijeenkomst Platform met Partners in Welzijn op woensdag 18 april 19.30
Welzijnscentrum Sittard Don Bosco Partners in Welzijn,
Oudeweg 71, Sittard

Vragen voor deze avond: Wat doen jullie voor de multireligieuze samenleving en wat kunnen wij als platform voor jullie betekenen? Hoe kunnen we samenwerken?

Aanwezig: 15 deelnemers

  • Medewerkers Franka Trouwen, Theo Franciscus en Nadine Zaicsek lichten de doelstellingen en werkwijzen van Partners in Welzijn toe. Zij hebben een brede doelgroep en veel verbindingen in de wijken. Met religieuze instellingen hebben zij nauwelijks contact, maar ze stellen het op prijs dat wij deze avond met hen komen kennismaken. Vele cliënten hebben namelijk wel iets met geloof. Maar ze vinden dat de kerken een hoge drempel hebben.
  • Radicalisering van jongeren wordt vaak door de straatwerkers opgemerkt en doorgegeven aan politie en justitie, die daar dan mee aan de gang kunnen gaan.
  • De relatie met de gemeente is er wel, maar beide partijen willen graag meer betrokkenheid van het bestuur.
  • PiW heeft een groot netwerk in de buurten, wij hebben een netwerk van religies. Dit kan elkaar versterken.
  • We zouden van elkaars activiteiten op de hoogte moeten zijn. Het DB probeert een (niet volledige, maar wel bruikbare) lijst van activiteiten te maken en op de website te plaatsen. Ook wordt voorgesteld om communicatie via Whatsapp op te zetten.

Financiële jaarafsluiting 2017 van het Interreligieus Platform Sitard-Geleen-Beek. De kascommissie, bestaande uit de heren Ben van der Weide en Winand Schmeitz, hebben het jaarrekening van 2017 bekeken en goedgekeurd.