Thema avond palliatieve zorg en religie 26 maart 2019

Thema avond palliatieve zorg en religie een succes

Op dinsdagavond 26 maart 2019 organiseerde het Interreligieus Platform een thema avond. Ruim vijftig mensen wilden graag komen luisteren, vragen stellen en discussiëren in het gebouw van het Apostolisch Genootschap. Sprekers waren Els Knapen, netwerk coördinator van het palliatief netwerk Westelijke Mijnstreek, Mustafa Amalou, geestelijk verzorger en Joris de Lange geestelijk verzorger.

Els Knapen legde uit hoe de term palliatieve zorg is ontstaan (mantelzorg), hoe de dagelijkse praktijk is en hoe het netwerk functioneert. Er is een stimulans gegeven door wijlen minister Els Borst, waardoor met subsidie een goed netwerk door het hele land kon worden ingesteld. Palliatieve zorg heeft facetten van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Maar ook dementie, COPD of hartfalen zijn ziekten waar mensen niet van kunnen genezen Els Borst zei: “Palliatieve zorg voegt geen dagen aan het leven toe, maar wel leven aan de dagen”. Netwerken van palliatieve zorg omvatten allerlei disciplines, waaronder geestelijke verzorgers.

Mustafa Amalou lichtte de werkwijze bij moslims toe met uitspraken uit de Koran en eigen ervaringen. Hij benadrukte dat het in de Islam niet toegestaan is actieve euthanasie te verrichten. Passieve euthanasie is onder voorwaarden wel toegestaan. De aanwezige Imam maakte dit desgevraagd nog eens extra duidelijk.

Joris de Lange belichtte vervolgens zijn ervaringen als geestelijk verzorger. Hij deed dit met een paar aanprekende voorbeelden die de aanwezigen raakten en benadrukte nogmaals dat de Palliatieve Zorg zich richt om op je eigen gekozen manier waardig aan je einde te komen.

Uiteraard werden er vele vragen gesteld en antwoorden gegeven en ook bij de koffie werd er geanimeerd nagepraat. Kortom, de avond heeft aan zijn doel beantwoord en het Platform kan terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.

Gerdien Zwartkruis en Peter van der Goot

Meer info: www.palliatievezorglimburg.nl

Zie ook de presentatie elders op de website