Staat van Baten en Lasten 2018

Interreligieus Platform Sittard, Geleen, Born

Financieel jaaroverzicht 2018

Totaal in kas 31-12-2017                                                                            € 850,03

Inkomsten 2018:

16-8 Subsidie Ver. Mondiaal Beleid                                    1.000,00

29-11 Subsidie St. Dag van de Dialoog                                 900,00

Totaal inkomsten:                                                                                        € 1.900,00

Uitgaven 2018:

Kosten betalingsverkeer:                                 115,21

1-1                                                                     16,05

9-2                                                                      20,00

1-4                                                                      25,80

14-6                                                                      1,94

1-4                                                                      25,70

1-7                                                                      25,72

21-8 Kosten Iftar                                            1.000,00

10-11 Bloemen                                                    18,99

Totaal uitgaven:                                          1.134,20

Totaal                                                                             €  765,80

Saldo per 31-12-2018                                                                            € 1.615,83

Saldo zakelijke rekening NL55RABO0151874972

per 31-12-2018                                                                1.615,83