Samen Tegen Armoede

Dialoogavond dinsdag 8 november 2022 in MFC Sanderbout, Sittard

Op 17 oktober 2022 is Wereld Armoede Dag geweest. Op deze dag stonden we stil en verzetten we ons tegen extreme armoede wereldwijd. Als een symbool hebben wij op 15 oktober appels uitgedeeld in Sittard.

Vervolgens organiseerden we op dinsdag 8 november 2022 in Sittard een dialoogavond over dit thema. Een samenwerking tussen PPD Limburg, het Interreligieus Platform Sittard-Geleen, Stichting Tijdig en het Leger des Heils heeft geleid tot een succesvolle dialoogavond waar zo’n 60 gasten aan hebben deelgenomen.

De avond werd geopend door Bouchaib Saadane, voorzitter van PPD Limburg, gevolgd door een gedicht over waardigheid en een smartlap gezongen door leden van ATD Vierde Wereld Beweging. Vervolgens werd de dialoog in 6 groepen gehouden en iedereen werd gevraagd eigen verhalen en ervaringen te delen onder de leiding van een dialoogleider.

Met dank aan onze gasten heeft ieder de ruimte gekregen om ervaringen te delen en om gehoord te worden. Zo werden rondom het thema armoede toch mooie verhalen gedeeld over de vrijgevigheid van onze medemens en hoe dat we samen door lastige situaties heen worden geholpen. Met behulp van dit soort dialoogavonden hopen wij armoede meer onder de aandacht te brengen en mensen de mogelijkheid te geven steun in elkaar te vinden rondom deze problematiek.

Als afsluiting heeft één gast per tafel in het kort met de hele zaal gedeeld wat er aan hun tafel besproken is en werd er onder het genot van een kopje koffie nogmaals genoten van een smartlap gezongen door ATD Vierde Wereld Beweging.

Na deze succesvolle bijeenkomst kijken wij ernaar uit om ons verder in te zetten om het gesprek over armoede voort te zetten.

Gedicht:   Waardig zijn

Als alle mensen eens beter naar elkaar omkijken
Elkaar nemen zoals we zijn
Zou dat waardig zijn?

Als alle mensen eens naar zich zelf kijken
Voordat ze oordelen over een ander
Zou dat waardig zijn?

Als alle mensen wat meer zouden delen
Begrip tonen en luisteren naar elkaar
Delen van waardigheid
Hoe mooi zou dat zijn?

Waardig zijn , zeker ook naar jezelf
Jij mag er ook zijn
Jij, de ander, ik, iedereen is waardig
Hoe mooi zou dat zijn?

Waardig mens zijn
Hoe betekenisvol kan dat zijn?
Wees waardig voor mens, dier en natuur
Wees jezelf, wees puur

Waardig zijn is meer
dan alleen maar aardig zijn.

Joze Kersten

Het Interreligieus Platform – in samenwerking met
het Provinciaal Platform voor Diversiteit (www.ppdlimburg.nl),
het Leger des Heils (www.legerdesheils.nl) en
Stichting Tijdig (www.stichtingtijdig.nl)