JAARVERSLAG 2020

Jaarverslag Interreligieus Platform Sittard-Geleen

Helaas hebben er door Corona geen activiteiten plaats kunnen vinden in 2020.

Gerdien Zwartkruis

Secretaris Interreligieus Platform Sittard Geleen Born