Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019  Interreligieus Platform Sittard, Geleen, Born

  • Vrijdag 24 mei Iftar Viering. Een Gezamenlijk Initiatief Van Moskee El Moshinine Iin Sittard en het Interreligieus Platform

    Vrijdag 24 mei heeft het Platform in samenwerking met de Sittardse moskeevereniging een iftarmaaltijd georganiseerd. Mede door de subsidie die de Stichting Kerk en Wereld verstrekte was het mogelijk om een open uitnodiging te verzenden. Rond half negen was het zaaltje van de moskee al goed gevuld met belangstellenden die graag wilden weten wat de Ramadan is en nieuwsgierig waren naar de iftar maaltijd.

Maria Simons, voorzitter van het Platform, opende de bijeenkomst met een kort woord van welkom en zij kon de aanwezigen mededelen dat het Platform genomineerd is voor een landelijke prijs als Ambassade van de Verdraagzaamheid. Elke provincie wordt door een bijzonder initiatief vertegenwoordigd. Het Platform levert een bijdrage aan de culturele diversiteit. (zie website Stichting Een land Een samenleving, http://eenlandeensamenleving.nl)

Die culturele diversiteit was vrijdagavond goed te zien. In het zaaltje waren 60 à 70 mensen van diverse religies aanwezig. Zij kregen ook een interessante inleiding van Bouchaib Saadane, voorzitter van de moskee, over verdraagzaamheid en de betekenis van de Ramadan voor de moslims. Om half tien ging iedereen naar beneden waar de tafels gedekt stonden, na het avondgebed sloten nog een veertigtal personen aan, die samen mee aan tafel gingen. In het totaal waren er meer dan honderd mensen, die op voortreffelijke wijze een maaltijd deelden. Alle lof voor de moskeevereniging, die dit heeft voorbereid. Onder het eten waren er over en weer veel gesprekken en leerde men elkaar beter kennen. De iftar is voor herhaling vatbaar.

  • Vrijdag 20 september Viering Derde Lustrum, samen met het Kringenwerk Westelijke Mijnstreek in de Ontmoetingskerk in Geleen

Op vrijdag 20 september 2019 vierde het Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born zijn 15-jarig bestaan. Dit heuglijke feit werd gevierd samen met het Kringenwerk Westelijke Mijnstreek, centrum voor bezinning en ontmoeting, dat met deze avond het begin van het cursusjaar inluidde.

Er werd gekozen voor de vertoning van een film waar de ontmoeting c.q. botsing van verschillende religieuze tradities op een humoristische wijze getoond wordt, waarbij respect en tegelijk relativering een wezenlijke rol spelen. Het gaat om de film Bon Dieu van Philippe de Chauvron uit 2014 over een katholiek gezin uit de Franse provinciale bourgeoisie waarvan de ouders zich een breuk schrikken als drie van de vier dochters willen trouwen met een man met een ander geloof en cultuur. Gelukkig komt de vierde dochter met een katholieke jongen, maar…..Het is een boeiende, geestige film waarbij je kritische vragen over je eigen verdraagzaamheid kunt stellen.

Na afloop van de film gingen we hierover onder leiding van Wim Cuypers (Kringenwerk) in gesprek. De avond werd feestelijk afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

  • Donderdag 7 november Avond van de Dialoog in de Johanneskerk in Sittard

Het Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born organiseerde donderdagavond 7 november de Avond van de Dialoog. Spreker was Rob Groen, ontwikkelingspsycholoog uit Amsterdam.

Hij leidde de avond in over het thema Compassie. Na een goede uiteenzetting over wat compassie is gingen we uiteen in groepjes om verder te praten over:

Wat is compassie? hoe zou een wereld zonder compassie er uit zien?
Is compassie altijd van  belang?

Is compassie aangeboren? kun je het leren en oefenen? En hoe dan?

Tijdens de presentatie toonde Rob Groen twee filmpjes Over (de meest eenvoudige vormen van) compassie: https://youtu.be/cZGghmwUcbQ   en https://youtu.be/HkuKHwetV6Q.

  • Zaterdag 16 november was het Platform uitgenodigd door de organisatie ‘Eén Land, één samenleving’ en ‘het Paleis van de Verdraagzaamheid’ omdat we genomineerden waren voor de prijs Ambassade van de Verdraagzaamheid 2019. Het was een zeer waardevolle middag waarin Bouchaib Saadane een goede presentatie van ons Platform gaf naast een promotiefilmpje. Het filmpje kunt u zien op onze website.