Debat met kandidaat-raadsleden Sittard-Geleen – februari 2022

Op dinsdag 22 februari 2022 organiseerde het Interreligieus Platform in samenwerking met het Provinciaal Platform voor Diversiteit en de Stichting Meer Kleur en Kwaliteit een avond waar de politieke partijen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraad zich konden presenteren. Aanwezig waren PvdA, CDA, Groen Links, D66, SPA, GOB en Stadspartij. We zijn onder leiding van Jan de Koning (van L1) in debat gegaan rond de thema’s religie en diversiteit in onze lokale samenleving.

Vragen voor de politici waren:

  • Hoe kijkt u vanuit uw partij aan tegen de rol en positie van religies (kerken en moskeeën) in de samenleving?
  • Wat kunnen de plaatselijke kerken en moskeeën in uw visie bijdragen aan een coherente samenleving en verdraagzaamheid?
  • Hoe gaat uw politieke groepering om met de toegenomen diversiteit (religieus, cultureel, etnisch) in de samenleving? Is er plaats voor iedereen?
  • Wat kunnen de gemeentelijke politiek en de lokale geloofsgemeenschappen over en weer voor elkaar betekenen?
  • In hoeverre besteedt u in uw partij – en verkiezingsprogramma’s aandacht aan religie en diversiteit?

Het werd een boeiende avond waarin de partijen met elkaar in discussie gingen maar ook het publiek duidelijke vragen en standpunten hadden naar de politiek.

De partijen onderschreven het belang van de kerken, moskeeën, geloofsgroepen in onze lokale gemeenschap; deze zijn zeer van waarde als steunpunt, om te signaleren, maatschappelijk vangnet, sociale cohesie. Echter in de praktijk blijkt dat het voor alle geloofsgemeenschappen het moeilijk is om met de politiek in gesprek te komen aldus de aanwezigen in het publiek.

De politiek sprak zich op een enkeling na, uit hier meer aandacht voor te hebbende komende periode.

Gerdien Zwartkruis

secr.interreligieusplatform@gmail.com