Iftar viering in Sittard op 24 mei 2019

IFTAR VIERING
EEN GEZAMENLIJK INITIATIEF VAN MOSKEE EL MOSHININE iIN SITTARD EN HET INTERRELIGIEUS PLATFORM

Vrijdag 24 mei heeft het Platform in samenwerking met de Sittardse moskee een iftarmaaltijd georganiseerd. Mede door de subsidie die de Stichting Kerk en Wereld verstrekte was het mogelijk om een open uitnodiging te verzenden. Rond half negen was het zaaltje van de moskee al gevuld met belangstellenden die graag wilden weten wat de Ramadan is en nieuwsgierig waren naar de iftar maaltijd.

Maria Simons, voorzitter van het Platform, opende de bijeenkomst met een kort woord van welkom en zij kon de aanwezigen mededelen dat het Platform genomineerd is voor een landelijke prijs als Ambassade van de Verdraagzaamheid. Elke provincie wordt door een bijzonder initiatief vertegenwoordigd. Het Platform levert een bijdrage aan de culturele diversiteit. (zie website Stichting Een land Een samenleving, http://eenlandeensamenleving.nl)

Die culturele diversiteit was vrijdagavond goed te zien. In het zaaltje waren 60 `a 70 mensen van diverse religies aanwezig en zij kregen ook een interessante inleiding van Bouchaib Saadane, voorzitter van de moskee, over verdraagzaamheid en de betekenis van de Ramadan voor de moslims.

Om half tien ging iedereen naar beneden waar de tafels gedekt stonden, na het avondgebed sloten nog een veertigtal personen aan, die samen mee aan tafel gingen. In het totaal waren er meer dan honderd mensen, die op voortreffelijke wijze een maaltijd deelden. Alle lof voor de moskee, die dit voorbereidt.

Onder het eten waren er over en weer veel gesprekken en leerde men elkaar beter kennen.

De iftar is voor herhaling vatbaar

Maria Simons