Staat van Baten en Lasten 2020

Totaal in kas 31-12-2019 € 1.611,91

Inkomsten 2020 geen

Totaal Inkomsten: 0

Uitgaven 2020

Kosten betalingsverkeer: 160,03

1-1 27,43

9-2 kosten bankpas 20,00

1-4 37,60

1-7 37,50

1-10 37,50

20-1 kosten website 45,00

29-12 kosten website 45,00

Totaal uitgaven: 250,03

Saldo per 31-12-2020

Saldo zakelijke rekening NL80TRIO0338775366 per 31-12-20 1.361,88