‘De Oriënt in Vlammen’ – Lezing Dr Helene Etminan

De Oriёnt in vlammen. Religieuze en historische achtergronden
van de conflicten in het Nabije Oosten

De godsdienstwetenschappen houden er rekening mee dat religie, cultuur, politiek en economie altijd in wissenwerking met elkaar staan en elkaar wederzijds beїnvloeden. Dit houdt óók in dat religie al te gemakkelijk te misbruiken valt voor politieke of economische doeleinden.

In deze lezing gaan we eerst na welke godsdienstige aspecten binnen de Islam zelf oorzaak kunnen zijn voor het conflict-potentieel in het Nabije Oosten. Maar omdat dit onvoldoende antwoorden oplevert gaan we vervolgens ook bekijken welke rol het christelijke Westen bij het ontstaan van deze conflicten speelde en nog speelt. We komen bij aspecten uit die wij Westerlingen niet graag onder ogen willen zien: Het koloniale verleden – wij zijn het allang vergeten, maar zij niet! – dat ook mede oorzaak is van het conflict tussen Israёl en Palestina; vervolgens het Westers economisch imperialisme dat deze landen domineert. En niet te vergeten de toenemende secularisatie die (als cultureel imperialisme) met macht de islamitische cultuur binnendringt en voor spanningen óók binnen de Islam zorgt: De spanningen tussen liberale moslims die met het Westen mee willen gaan en de orthodoxe t/m fundamentalistische moslims die dit graag tegen willen houden.

En bij dit alles komt dan nog de »greep naar de olie». Dus  naar de ressourcen die binnen afzienbare tijd opraken. Het Nabije Oosten is aan een explosie toe. Is er een oplossing mogelijk en kunnen de godsdiensten zelf (Islam, Jodendom en Christendom) hierbij misschien een positieve rol spelen?
Dr. Helene Etminan
Godsdienstwetenschapper, gepromoveerd in de spiritualiteit en tevens docente wereldreligies aan het Theologisch Instituut Rolduc (TIR).