ANBI Gegevens

Naam: Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born

Bankrekeningnummer: NL55RABO0151874972

KvK nummer: 14121437

RSIN/fiscaal nummer: 8212.62.300

Vestigingsadres: Belgiëstraat 2, 6164 EC Geleen

Financieel adres: Belgiëstraat 2, 6164 EC Geleen

Standaardformulier ANBI

Privacy protocol

Balans 2016

Staat van Baten en Lasten 2016

Staat van Baten en Lasten 2017

Staat van Baten en Lasten 2018

Staat van Baten en Lasten 2019

Staat van Baten en Lasten 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Beleidsplan 2020-2025