Interreligieus Platform

Het Platform wil de inwoners van Sittard, Geleen en omstreken met hun  verschillende religieuze, kerkelijke, culturele en sociale  achtergrond met elkaar in contact brengen door het organiseren van gezamenlijke activiteiten, deelname aan elkaars feestdagen, met elkaar samen te eten, het organiseren van gesprekken, lezingen en andere  activiteiten. Het doel is het krijgen van respect en waardering voor elkaar.

Interreligieus Platform viert derde Lustrum met Kringenwerk

Op vrijdag 20 september 2019 aanvang 19:30 uur viert het Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born in de Ontmoetingskerk, Emmaplein 50 in Geleen zijn 15-jarig bestaan. Dit heuglijke feit wordt gevierd samen met het Kringenwerk Westelijke Mijnstreek, Centrum voor Bezinning en Ontmoeting, dat met deze avond het begin van het cursusjaar inluidt. Het wordt door deze samenwerking een bijzondere avond van beide groepen. Meer info ….

Informatie:     secretaris@interreligieusplatform.nl

donderdag 7 november 2019 Dag van de Dialoog.